InBody S10

Vhodný pre Lekár
 • Navrhnutý špeciálne pre pacientov s dialýzou, pre imobilných pacientov či pre pacientov po operáciách
 • Vysoko prenosný a kompatibilný model
 • Statické aj lepiace elektródy, určený aj pre pacientov na lôžku
 • Poskytuje presnú a komplexnú analýzu na sledovanie stavu výživy
 • Určený do nemocníc ako súčasť nutričných tímov, súkromných kliník či na výskum
 • Voliteľné príslušenstvo: transportný vozík 15 000,-- bez DPH, externá batéria 5 000,-- bez DPH

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Vnútrobunková voda, mimobunková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach
 • Edém, edém v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • História telesného zloženia (výsledky 10 testov)
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť
 • veľa ďalšieho…

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • plne farebný a dotykový LCD
 • možnosť nastavenia a správa ID
 • Q/A na obrazovke
 • obrázkový sprievodca meraním
 • všetko plne v českom jazyku
 • možnosť zmeny jazyka používateľom

Softvér

Malý, skladný a napriek tomu taký dokonalý je InBody S10. K prístroju InBody S10 si môžete zadovážiť LookinBodyBasic alebo LookinBody 120. Vďaka programom máte k dispozícii plnú kartotéku, správu údajov a ID. Grafické výstupy sú samozrejmosťou! Vďaka programu lookinBody 120 môžete výsledky posielať aj e-mailom! Pre pracovisko s potrebou edukácie odporúčame rozšírenie o program Body-vision.

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie, Metóda DSM – BIA
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 30 meraní impedancie s použitím 6 rôznych frekvencií (1, 5, 50, 250, 500, 1 000 kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha) Reaktancia (Xc): 15 meraní tromi rôznymi frekvenciami (5, 50, 250 kHz) na každý z piatich segmentov
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Analýza obezity – BMI, percento tuku Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Analýza telesnej vody Segmentálna analýza vody ECW analýza Segmentálna ECW analýza Zhodnotenie kondície Oblasť vnútorného tuku Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Segmentálna analýza vody (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody tela Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Prediction index Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť (impedancia, reaktancia, fázový uhol) História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Telesná voda I Vnútrobunková voda v tele, mimobunková voda, celková telesná voda, hmotnosť Analýza segmentovej vody Pomer celkovej a segmentovej vody (ECW/TBW) Index telesnej hmotnosti (BMI), percento telesného tuku, Základný metabolizmus (BMR), (BCM) bunková hmota (BMC) obsah minerálov v kostiach, hmota voľného tuku, AC (obvod ruky), AMC (obvod svalu ruky) TBW/FFM Spätné sledovanie telesnej vody (15 predchádzajúcich výsledkov) Impedancia každého segmentu a frekvencie (impedancia, reaktancia, fázový uhol)
Telesná voda II Vnútrobunková voda v tele, mimobunková voda, celková telesná voda, hmotnosť Analýza segmentovej vody, pomer celkovej a segmentovej vody (ECW/TBW), Hmotnosť, hmota kostrového svalstva, hmota telesného tuku, BMI index telesnej hmotnosti, percento telesného tuku, Segmentová analýza netukového tkaniva, hmota netukového tkaniva, hmota voľného tuku, Bielkoviny, minerály, (BCM) bunková hmota, (BMC) obsah minerálov v kostiach, AC (obvod ruky), AMC (obvod svalu ruky), obvod pásu, oblasť vnútorného tuku, základný metabolizmus TBW/FFM, Spätné sledovanie telesnej vody (12 predchádzajúcich výsledkov), Impedancia každého segmentu a frekvencia (impedancia, reaktancia, fázový uhol)
Prúd 100 µA (1 kHz), 500 µA (ostatné frekvencie)
Zdroj energie Vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,2 A Výstup: DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja 800 × 480 farebný TFT LCD
Kompatibilná tlačiareň Laserová/atramentová tlačiareň (s PCL 3 a viac, tlačiarne podľa odporúčania Biospace)
Rozmery 202 šírka × 322 dĺžka × 53 výška: mm
Hmotnosť stroja 2 kg
Čas merania menej ako 2 minúty
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 °C, 30 ~ 80 % RH, 500 ~ 1 060 hPa
Skladovacie prostredie 0 ~ 40 °C, 30 ~ 80 % RH, 500 ~ 1 060 hPa
Rozsah hmotnosti 10 – 250 kg
Rozsah veku 3 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný