InBody J30

Vhodný pre Fitnescentrá Lekár
 • všestranný a najrýchlejší
 • ľahko použiteľný a vybavený najmodernejšou technológiou InBody
 • bezdrôtová komunikácia, umožňujú úplnú slobodu v umiestnení zariadenia
 • všetko v jednom, analyzátor aj výškomer!
 • pre lekárov, do ambulancií a najmä pre školy

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • VFA útrobný tuk
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • plne farebný LCD
 • Q/A v prípade potreby
 • zobrazenie základných informácií
 • integrovaný tutoriál na správny postoj

Softvér

Novinka tohto roka je InBody J30, ide o plne bezdrôtový prístroj. Technológia DSM-BIA na ešte rýchlejšie a presnejšie meranie. Prístroj InBody J30 má priamo integrovaný výškomer a vďaka tomu je predurčený najmä pre školstvo a nemocnice. Odporúčame programové vybavenie LookinBody 120 na bezdrôtovú komunikáciu a prehľadnú analýzu. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú to najlepšie, čo môžu získať, odporúčame rozšírenie o program Body-vision. Dostaňte zo svojho InBody maximum! Posielajte lekárske správy e-mailom!

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie, Metóda DSM – BIA
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 15 meraní impedancie s použitím 3 rôznych frekvencií (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha)
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Typy výsledkov Looking Body Basic 120 BodyVision Detský lístok
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Analýza obezity – BMI, percento tuku Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Analýza telesnej vody Zhodnotenie kondície Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody tela Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Prediction index Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Výstup detský lístok + BodyVision Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Percentilové grafy Výsledok rastu Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Stupeň detskej obezity Obvody tela Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Prediction index Impedancia každého segmentu a frekvencie zvlášť História merania, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Prúd 400 µA
Zdroj energie Továreň – BridgePower Corp Model: JMW140KA1240F02 Vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,2 A Výstup: DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja Farebný TFT LCD
Kompatibilná tlačiareň Laserová/atramentová tlačiareň (s PCL 3 a viac, tlačiarne podľa odporúčania Biospace)
Rozmery 396 šírka × 665 dĺžka × 1 351 výška: mm
Hmotnosť stroja 24 kg
Čas merania asi 50 sekúnd
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 °C, 50 ~ 104 °F, 30 ~ 75 % RH, 70 ~ 106 kPa
Skladovacie prostredie 20 ~ 70 °C, (−4 ~ 158 °F), 10 ~ 95 % RH, 50 ~ 106 kPa
Rozsah hmotnosti 10 – 250 kg
Rozsah veku 3 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 99 ~ 220 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný